Tag: salmesang

Salmesang for demente skaber stor glæde

Demente sognebørn har glæde af salmesang i Tranbjerg kirke. Grethe Gylling på 78 år er frivillig, og hun arrangerer salmesangen sammen med sognepræst Anja Stokholm Grethe Gylling (th) koordinerer salmesang for demente i Tranbjerg Kirke, mens sognepræst Anja Stokholm (tv)...

/ 3. juni 2018