Sognepræst, Therese Strand Kudajewski har siden foråret 2017 tilbudt svangresamtaler på Jordmodercenteret i Randers, og der er mange grunde til, at kvinder benytter sig af det nye tilbud

Tekst og foto af Kasper Nissen

Eksistentielle temaer er ofte på bordet når sognepræst, Therese Strand Kudajewski hver mandag afvikler samtaler i svangreomsorgen på Sundhedscenteret i Randers. Ifølge præsten er der mange forskellige grunde til, at kvinder opsøger samtalerne.

“Mange af samtalerne udspringer af problemstillinger knyttet til parforholdet. Det kan være kvinder, der er ved at blive skilt, som selvfølgelig er kede af det. Der er også kvinder, som ikke rigtig føler, at deres partner forstår dem,” fortæller Therese, der også nævner fysisk sygdom og akut kejsersnit som årsager til, at kvinder opsøger hende.

I kraft af de mange samtaler, som Therese har haft siden opstarten, erfarer hun, at der er en fællesnævner for de kvinder som benytter tilbuddet.

“Kvinderne føler sig ensomme, og mange fortæller om en indre oplevelse af ikke at blive forstået,” siger Therese der startede samtalerne op på sin ugentlige fridag, inden der blev afsat arbejdstid til opgaven. Sidenhen har Therese fået integreret svangreomsorgen som en del af sit arbejde som præst.

“Når livet efter en fødsel ikke bliver, som man havde drømt om, så skal man lige have justeret tankerne,” fortæller Therese Strand Kudajewski

Kirken skal bredere ud
Som nyuddannet præst undrede Therese sig over, at kirken typisk tænkes ind i forbindelse med døden. Hun ville gerne have fat i menneskelivet meget tidligere.

“Hvis vi vil nå bredere ud som kirke, så skal vi blive efterspurgt i den indledende del at livet, og det er helt oplagt, at der kan være nogle forhold, som man har brug for at få sat på plads, når man etablerer sig som ung børnefamilie eller bliver mor for første gang.”

Præsterne har ifølge Therese altid beskæftiget sig med menneskelivet i dets bredde. Både når mennesker oplever liv og død, sorg og glæde, og kirken har en særlig tradition for at hjælpe mennesker, der sørger.

“Et helt oplagt tab er, når et menneske dør. Så er der en sorg, det ved vi, og der tænker vi helt klassisk præsten ind. Men et tab kan også være, at en kvinde har længtes imod at være sammen med sit barn, lige når det er født. De der første første øjeblikke er værdifulde, ligeså værdifulde som den sidste tid, man kan have med et menneske, som er ved at dø,” siger Therese.

Præsten kan  tilbyde et rum, hvor det, der har været sorgfuldt, får sin plads

Noget er større end os selv
På en gennemsnitsmandag afholder Therese tre samtaler, hvor kvinder fra alle samfundslag kommer til Jordmodercenteret i Randers. At samtalerne afvikles i samme hus, som sundhedspersonalet har til huse, er nyt, og Therese synes, det er vigtigt, at samtalerne fungerer som et frivilligt supplement til de øvrige undersøgelser og opfølgninger, som kvinder typisk får foretaget i tiden op til og efter en fødsel.

Therese Strand Kudajewski fortæller, at de forskellige fagligheder, der er samlet i Sundhedshuset er et anderledes setup. Præsten er tilstede som et supplement til naturvidenskaben.

“Præster møder mennesket ud fra en forestilling om, at der er noget, der er større end os selv. Forestillingen om, at vi alle sammen er skabt i Guds billede. Det er et andet enhedsprincip og et andet udgangspunkt. Vi tror på, at der er noget større end os selv, der bærer. Det kan være en enorm styrke, hvis man er i en situation hvor alting sejler,” fortæller Therese.

Andre steder i Danmark efterspørger præster muligheden for at lave tilsvarende svangreomsorg. Blandt andet er Therese blevet spurgt til råds af kolleger i Syddanmark, så andre kvinder i Danmark kan nyde godt af svangresamtaler.

Læs mere om svangresamtaler her

Skrevet af Kasper Nissen

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *