Alle posts af Martin Ishøy

Et lys i mørket

De vise mænd er symbol på anerkendelsen og tilbedelsen af det, der er større. De kom med deres kostbare gaver; guld, røgelse og myrra. Det er vel pga. disse kostbarheder, at traditionen har gjort dem til konger. Men deres kostbare...

/ 18. februar 2013

Det kan være svært at tro

I denne uge gennemfører jeg og mine kolleger et kunstprojekt med 8. årgang fra en af sognets skoler, hvor vi arbejder med begrebet tilgivelse: Vi sidder så i et gruppearbejde og jeg lægger mærke til, at der er en høj...

/ 28. januar 2013

Frås er en dødssynd

Frås i al gammel kristen lære er en dødssynd, føjer så en ekstra dimension til situationen. Der var 7 dødsynder. Frås hed ”gula” på latin, og det der var med dødssynderne – det der gjorde dem til dødssynder, var, at...

/ 15. november 2012

Det kræver små sko at gå på dydens smalle sti

Teksten giver et godt billede af, at det slet ikke er let for et almindeligt, pænt, menneske. Jeg tænker på farisæerens reaktion på, at den prostituerede dukkede op. Det havde han det ikke godt med. Hun var ikke et pænt...

/ 22. oktober 2012

Martas indsats og Marias gode grunde – skabelsesgudstjeneste

I dag, hvor kriserne står i kø, er Marthas indsats overordentlig påkrævet. Vi synes nok, vejret har været halvdårligt denne sommer. Koldt. Men i de arktiske egne har det, som mange ved, været helt ekstremt varmt. Der er rigtig meget...

/ 18. september 2012

Opdrag dit barn i den kristne tro

Er religionen en del af vores opdragelse af vores børn? Der er jo så meget, der skal ses til, og der er fodbold-træningstider, der skal passes, og det ene med det andet. Og skolen har jo også et ansvar for...

/ 23. august 2012

Kom og syng en lille sang om frihed

Frihed er et svært begreb. Lige som tid. Vi er udmærket godt klar over hvad det er, men det er utrolig svært at udtrykke med rammende ord. F. eks. er frihed jo ikke det samme som tilfældighed. Naturligvis ikke. Men...

/ 30. maj 2012

Sandheden gør dig fri – penge gør ikke!

I dag er vi ikke besat af en ydre fjende med spærretid og tanks i gaderne. Jeg tænker ikke så meget på viden, som på penge: pengenes magt. Når først kapitalen har udslettet enhver respekt, som ikke kan betale sig,...

/ 22. maj 2012

Ødelæggelse af miljøet er en synd mod Gud

Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt pressedækning vi oplever af klimatopmødet i Durban, COP 17. Det er selvfølgelig en kombination af fraværet af ”breaking news”, fraværet af gennembrud i forhandlingerne på den ene side, og så det at vi ikke har...

/ 7. december 2011

Verden ændres, Guds kærlighed er konstant

Der er megen lidelse i verden. Smerten og lidelsen har uendeligt mange former. Fra verdens begyndelse har lidelsen været en kendsgerning og et mangehoved uhyre, altid frygtet, altid søgt undgået. Kun i korte øjeblikke og i drømmene har lidelsen været...

/ 30. november 2011